Home :: Bemutatkozás :: Csapat :: Partnerek :: Referencia :: Kapcsolat :: Ajánlatkérés
KOMMUNIKÁCIÓ - PR


A magyar média működésére - részben partnereink ismeretei révén - több mint húszéves rálátásunk van, így tanácsadóként minden helyzetben és minden típusú műsorban/újságban való szereplésnél képesek vagyunk megbízóink mellett állni, és érdekeit szolgálni.  Éppen úgy feladatunk a krízishelyzetek kezelése, mint a médiakampányok és az azokat alkotó hirdetések, reklámok megtervezése.

Megbízóink üzleti érvényesülését támogatjuk. A piaci és társadalmi változások figyelembe vételével tanácsot adunk a krízis kockázatok kommunikációs csökkentéséhez. Válsághelyzet kialakulásakor kommunikációs csapatmunkát valósítunk meg a szervezet ágazati ismereteire támaszkodva. Valós, a jövőt szolgáló információkat és cselekvési tervet juttatunk el a fogyasztókhoz, partnereinkhez, azaz a közvéleményhez. Megragadjuk a hírértékben rejlő pozitív lehetőségeket, és a szervezet hasznára fordítjuk.

Gerardus olyan PR kampányok és akciók megszervezését is vállalja, ahol az írott média révén kívánják az adott célt elérni (Konzultatív haladás – PR koncepció/stratégia – KAMPÁNY management – TV/Rádió/Sajtó-tanácsadás)

Egy szervezet – legyen az vállalati, önkormányzati vagy non profit - működésének fontos feltétele a kommunikáció. A hatékony információáramlás hiánya rontja a céggel történő azonosulást és a cég külső megítélését. Csapatunk – akár szervezetfejlesztési eszközöket is felhasználva – vállalkozik a külső és belső kommunikáció felmérésére, illetve egy rendszer kiépítésére, a hatékony kommunikáció megteremtésére (communication audit). Ezen belül Internet, intranet, belső újság, emlékeztetők, fórum, prezentációk, a szervezet eseményeinek kitalálása és ezen elemek működtetése tartozik feladataink közé.

A legtöbb szervezet csak részben képes a befogadó szemszögéből is értékelni tevékenységét.
Cél: Egy testre szabott marketingkommunikációs terv kidolgozása.
Módszer: Az éves terv elkészítése során objektíven, de a célokkal azonosulva értékeljük ügyfelünk helyzetét, környezetét, elemezzük erősségeit és gyengéit, és mérlegeljük a stratégiai döntések kommunikációs kihatásait.

Ahol a termékek és szolgáltatások marketingjét társadalmi ügyek felvállalásával (CSR) kapcsoljuk össze, hírértéket teremtünk. Egy körültekintően megválasztott, a vállalati stratégiába illeszkedő szponzorált esemény, mecenatúra hozzájárul a vállalat presztízsének növekedéséhez. Javaslatot teszünk a mecenatúra/szponzoráció alanyára, közreműködünk a kiválasztásban és a projekt megvalósításában.